nhằm giáo dục đạo đức uống nước nhớ nguồn, con cái phải thương yêu cha mẹ, luôn đặt chữ hiến lên hàng đầu. Nhóm phóng viên báo NV Ukraina làm video xin mời quí vị và các bạn theo dõi:

https://youtu.be/-P6FmNmPDQ4
»Cùng chủ đề