Sau hai thàng chợ cây số 7 bị đóng cửa do dịch Covid19, nay dã mở cửa trở lại, bà con Làng sen cũng được nới lỏng theo lẹnh này của chính phủ, Nhiều bà con ta đã đi chợ. Báo NV Ukraina xin giới thiệu phóng sự, mời quí vị đón xem và nghe bà con ta nói gì?

https://www.youtube.com/watch?v=A-ks6dQIBD8&t=3s
»Cùng chủ đề