Trong lúc bà con đang cách ly ở nhà thì nhiều người vẫn lo lắng không biết ngoài chợ có đông người không? Báo NVukraina chúng tôi đã triết xuất camerra của chợ về thực trạng này, mời bà con theo dõi: