Chợ cây số 7 Odessa, các tiểu thương là người Việt Nam xác định sống chung với dịch bệnh, tuy nhiên họ giữ tiên quyết chế độ kiểm dịch cá nhân mà bộ y tế Việt Nam và Ukraina đã qui định: đó là giữ khoảng cách tiếp xúc, đeo khẩu trang, xịt khuẩn và súc miệng nước muối, ngoài ra bà con còn có một số biện pháp khác sẽ có trong phóng sự. Mời quí vị theo dõi:

https://www.youtube.com/watch?v=P46WjT_zbag&t=177s

https://www.youtube.com/watch?v=P46WjT_zbag&t=4s
»Cùng chủ đề