Chiến dịch truy quyét xưởng may đen đến nay đã rõ, ngoài các xưởng của người Việt Nam thì cũng có nhiều xưởng của người Ukraina cũng bị bắt, thế nhưng nhiều người không hiểu và có lẽ không chịu hiểu cho xu thế hiện nay. Chính những sự thiếu hiểu biết đã gây nên những ghi kỵ mất đoàn kết trong nội bộ cộng đồng. Bởi đây là một chiến dịch lớn trong hệ thống chính quyền tỉnh trong việc chống làm hàng nhái hàng giả. Trước đó Báo Người Việt Ukraina đã đưa tin về một đoàn cán bộ SBU từ trung ương được cử về Odessa để trợ giúp chính quyền mới của ông chủ tịch Saakasvili cùng với một đội đặc nhiệm “Alffa” từ Kyiv. Thiết nghĩ quá trình này sẽ còn tiếp diễn trong những nỗ lực của chính quyền nhằm biến Odessa thành nơi thì điểm cải cách cơ quan công lực và hành chính.

Báo người Việt Ukraina đăng tải Video trên báo của công an tỉnh Odessa để bạn đọc tham khảo:

»Cùng chủ đề