Có lẽ chưa bao giờ, người Việt Nam cả trong và ngoài nước lại quan tâm đến đại hội đảng đến thế, nhất là về công tác nhân sự. Chúng tôi xin giới thiệu góc nhìn Vũ Đức Trường về nhân sự đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13

https://youtu.be/0WD6Ogr3tgo
»Cùng chủ đề