Báo Người Việt Ukraina xin dịch thuật về Chiến dịch kiểm tra Người nước ngoài sống bất hợp pháp trên kênh truyền hình của công an tỉnh Odessa:

Theo kênh TH của sở công an tỉnh Odessa

»Cùng chủ đề