Trong mấy năm qua, công tác phòng chống tham nhũng của đảng ta đã và đang làm rất tốt, tuy nhiên tham nhũng vẫn không giảm, hình như họ không sợ. Vậy Góc nhìn Vũ Đức Trướng kiến nghị Việt Nam ta cần có luật tử hình tham nhũng. Nội dung trong bản tin xin giới thiệu cùng quí vị và các bạn

https://youtu.be/YvXloayG7Iw
»Cùng chủ đề