Báo Người Việt Ukraina bình luận về việc tai sao các nước tư bản kếch xù lại không trở tay kịp với dich bệnh. Và bà con Làng Sen sử dụng công nghệ 4.0 và giám sát cách ly, là những tin chính có trong video:

https://youtu.be/-512eWIdxwg
»Cùng chủ đề
Chuyến bay tình nghĩa

28 Tháng Ba 2020