Trước tình hình dịch bệnh Virusscorona trên toàn thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì tình hình lây nhiễm ở Ukraina đang cao, bình quân ở Ukraina trong tuần qua bình quân từ 700 đến 900 người một ngày, ở Làng Sen đã có hai người Việt dương tính:


»Cùng chủ đề