Tổng biên tập Báo Người Việt Ukraina có bài bình luận về những nguyen nhân dẫn đến những chiến thắng vang dội của tân tổng thống ZeLéky trong bầu của tổng thống và đảng của ông trong bầu cử quốc hội vừa qua, đó chính là sự thát bại của đời tổng thống cũ, gây sự chán ngán chế độ, nhân dan và cử chi muốn thay đổi và cũng nói nên vai trò và nguyện vọng của quần chúng, nhân dân Ukraina trước những cơ hội mới:

Tổng biên tập Vũ Đức Trường
»Cùng chủ đề