Trước tình hình dịch bệnh Viruscorona đang diễn biến phức tạp, cuộc đầu tranh giữa phòng chánh và chữa trị căn bệnh này và việc mở cửa thị trường kinh tế đang là đau đầu các quốc gia. bênh cạnh đó WHO tại cảnh báo con virus ngày khả năng nó sẽ tồn tại song song cùng với con người, trừ khi nào loài người sản xuất được vắc xin. Chúng tôi xin giới thiệu bình luận của Tổng biên tập Vũ Đức Trường về vấn đề này:


»Cùng chủ đề