Bầu cử Mỹ, gió đã đổi chiều, cử tri đảng Dân chủ đổ dồn sang ủng hộ bỏ phiếu cho DoNal Trump. Giá trị Mỹ đã làm cho đảng Dân Chủ và ông JoeBiden thất bại…


»Cùng chủ đề