Cuộc so căng nước rút của bầu cử Tổng thống Mỹ, cử chi sẽ chọn ai làm tổng thống 4 năm tới vào ngày mùng 3-11, Donald Trump và Joe BeDen, ai có những thuận lợi khó khăn gì? Sẽ có trong video của chúng tôi.


»Cùng chủ đề