Bản dịch nguyên văn thông điệp liên bang của tổng thống Hoa Kỳ trước quốc hội mỹ ngày mùng 6-2-2020. Tổng thống phát đi thông điệp mạnh mẽ mang tính áp đảo của đảng Cộng Hoà với đảng dân chủ, nhất là sau thất bại của đảng dân chủ luận tội tổng thống bị thất bại tại thượng viện Mỹ, chính vì vậy khi đọc xong thông điệp của tổng thống bà chủ tịch hạ viện xé ngay bản sao thông điệp ngay sau lưng tổng thống.

»Cùng chủ đề