Trước những bức xúc, giữa tổng thống và quốc hội, trước những không ăn khớp giữa tổng thống và bộ trưởng bộ ngoại giao Ukraina, mà nhẽ ra việc trao trả thủy thủ cho Ukraina và Nga sẽ diễn ra vào ngày 26-6 -2019 nhưng không thành, Tổng thống Ukraina Zenlesky đã có lời kêu gọi đến bộ trưởng ngoại giao Ukraina và tổng thống Nga Pu Tin. Báo Người Việt Ukraina xin dịch nguyên văn giới thiệu cùng bạn đọc:

Báo NV Ukraina dịch Thuật
»Cùng chủ đề