Báo Người Việt Ukraina dịch chuyển ngữ bài phát biểu của bà Timoshenko tại quốc hội ngày 14-5-2019, hôm nay là ngày quốc hội họp để ấn định ngày đăng quang tổng thống, cuối ngày quốc hội không quyết định được mà phải chuyển sang họp tiếp vào ngày 16-5-2019.

Báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề