Trong ngày ủy ban bầu cử trung ương, công bố kết quả chính thức về bầu cử Ukraina, Người thắng cử thuộc về Zelensky với số phiếu áp đảo, trong dịp này ông có phát biểu ngắn gọn trước cử chi cả nước, chúng tôi xin dịch, chuyển ngữ sang tiếng Việt phục vụ bạn đọc:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề