Hội nghị thượng đỉnh bàn về Ukraina đã bắt đầu vào ngày hôm nay mùng 9-12-2019. Báo người Việt Ukraina xin dịch thuật những thông tin đầu tiên về hội nghị này, xin chuyển đến quí vị và các bạn:

https://youtu.be/MuREfa88Kt0
»Cùng chủ đề