Trước tình hình căng thẳng tại Lugansk, tổng thoings Ukraina Zelensky đã gọi điện cho toingr thống Nga Pu Tin và yêu cầu có cuộc gặp nhanh với thủ tướng Đức và tổng thống Pháp để bàn chấm dứt chiến tranh ở Ukraina, báo NV Ukraina dịch nguyên bài phát biểu của tổng thổng:

https://youtu.be/yGX7eIQiCI0
»Cùng chủ đề