Tại chợ cây số 7 Odesa, lâu nay, người Trung Quốc và người Việt Nam là tâm điểm cho bọn trộm cắp ăn trộm hàng hòa theo kiêur này. Hôm nay ngày mùng 9-6 một chủ hàng vải bị cát từ trên lóc công tơ nơ, lấy đi toàn bộ số hàng hóa trị giá trên 70 nghìn đô. Chúng tôi xin dịch một video của bà trưởng Công Đoàn thành phố đã có mặt tại hiện trường:


»Cùng chủ đề