Trước những biểu tình chống đối việc nhà nước Ukraina giải cứu những người từ vùng dịch Trung Quốc về Ukraina, Tổng thống Ukraina rất không hài lòng và cực kỳ phản đối, Báo NV Ukraina xin dịch và giới thiệu nguyên văn bài phát biểu của tổng thống:

https://www.youtube.com/watch?v=T99Sr-pz1dc
»Cùng chủ đề