Báo Người Việt Ukraina dịch nguyên văn phát biểu của tổng thống Ukraina, Zelesky về viêc rút lực lượng chống khủng bố (ATO) ra khỏi vùng chiến sự tỉnh LuGanSk, đây là bước đi đầu tiên nhằm thúc dẩy thỏa thuận Misk tiến tới hòa bình ở Dobatss:

https://www.youtube.com/watch?v=BaogUGQEejc
»Cùng chủ đề