Đáp ứng mong muốn biết sớm về kết quả bầu cử quốc hội Ukraina, Báo NV Ukraina xin dịch tóm tắm nội dung và kết quả bầu cử quốc hội trên kênh truyền hình trung ương Ukraina chuyển đến bạn đọc, tuy kết quả chưa chính thức nhưng đã có 5 đảng chính thức lọt vào quốc hội, ngày mai kết quả sẽ còn thay đổi nhưng sẽ khong có thay đổi nhiểu ảnh hưởng đến những đảng có thắng lợi lớn hôm nay.

Theo truyền hình trung ương Ukraina
»Cùng chủ đề