Trong tuần qua, tình hình thời sự chính trị Ukraina có nhiều biến động tích cực cho tiến trình hoà bình cho vùng Donbat-Ukraina, tuy nhiên quá trình diễn ra không tránh khỏi những mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Ukraina, để giúp độc giả hiểu rõ thêm tình hình, báo NV Ukraina dịch nguyên văn lời giải thích của tổng thống xung quanh vấn đề này. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc:


»Cùng chủ đề