Nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày quốc khánh Ukraina, 24-8-1991, 24-8-2019, tổng thống Ukraina đã có bài phát biểu quan trong gửi đến toàn thể nhân dân Ukraina. Báo Người Việt Ukraina đã dich nọi dung sang tiếng Việt chuyển đến bạn đọc:

»Cùng chủ đề