Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu (Video) Bái phát biêủ của phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tổ chức tại Đà Lạt, bài phát biểu được đánh giá cao, bởi, ngắn ngọn, xúc tích, thiết thực và mang tính tổng hợp. Đánh giá đúng vị trí vai trò của công tác báo chí nói chung và truyền hình vn nói riêng:

»Cùng chủ đề
Tiếng vọng quê hương

03 Tháng Hai 2019