Chúng tôi xin giới thiẹu bài phát biểu của cháu Đỗ Tiến Thành tại lễ kỷ niệm 30 năm Người Việt Nam đến lao động tại Belaie Sercov:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề