Bài hát Quảng Bình quê ta ơi theo phiên bản Covid trên báo Nghệ An đã lan toả trong cộng đồng, vừa hay bởi một ca sỹ xinh đẹp, mang tính thời sự và còn hướng dẫn cách ly và phòng chánh bệnh virusscorrona.