Trong lúc cả nước chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc. Cuộc chiến này đòi hỏi sự đoàn kết đồng lòng, mỗi người dân cũng là một chiến sỹ, trong lúc này công tác tuyên truyền cũng có vị trí quan trọng, chúng tôi xin giới thiệu bài hát “Bác cùng chúng cháu hành quân” phiên bản Covid 2020 do tổng biên tập Vũ Đức Trường thể hiện, cũng như một biện pháp tuyên truyền của báo NVUkraina.

https://youtu.be/S6HLPsxqWUM
»Cùng chủ đề
Chuyến bay tình nghĩa

28 Tháng Ba 2020