Ngày 1-11-2019, tại làng Sen, anh chị em đã từng làm việc tại nhà máy Giày da Odessa đã tổ chức buổi liên hón chia tay chị Nguyễn Thị Đình nguyên đội trưởng đội nữ, và anh Nguyễn Văn Phu về nước. Báo NV Ukraina xin giới thiệu video phóng sự:

»Cùng chủ đề