Đơn đăng ký tham gia bầu cử của đảng “Lực lượng mới” của cựu tổng thống Gruzia, cựu tỉnh trưởng Odesa Mikhail Saakasvili đã bị UBBC trung ương Ukraina từ chối đăng ký.

Ngày 23 tháng 6 UBBC trung ương đã từ chối đăng ký cho đảng của ông Saakasvili tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội ngày 21 tháng 7 tới đây. Từ chối đăng ký cả về Danh sách ứng viên cũng như các ứng viên theo khu vực bầu cử một đại biểu.

UBBC trung ương giải thích rằng, bầu cử vào quốc hội được tuyên vào ngày 21 tháng 5, nhưng đảng của ông Saakasvili nộp hồ sơ mà theo đó chứng tỏ Hội đồng đảng “Phong trào lực lượng mới” đã xem xét vấn đề này từ ngày 8 tháng 5, trước quyết định bầu cử trước thời hạn của tổng thống gần 2 tuần.

UBBC tuyên bố rằng, việc triệu tập Hội nghị và đưa ra quyết định tham
gia bầu cử đã vi phạm luật bầu cử và Điều lệ của đảng này. UBBC đã gửi một bản
sao Danh sách cho phía cảnh sát để thẩm tra.

Ngoài ra, UBBC trung ương trước đó đã loại đảng cộng sản và loại Liên minh lực lượng cánh tả tham gia vào cuộc bầy cử lần này.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề