Đảng khu vực không thay đổi quan điểm của mình, và diễn đàn quốc hội Ucraina sáng đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị phong toả.

Thông tin này do đại biểu đảng khu vực Mikhain Chechetov cho biết bên lề phòng họp.

“Chúng tôi không thay đổi quan điểm. Chúng tôi sẽ không để cho quốc hội làm việc cho đến khi nào không đưa vấn đề ông Yuri Lusenko ra bỏ phiếu. Mà không chỉ đưa ra bỏ phiếu, mà còn bỏ phiếu để cách chức bộ trưởng. Màn chỉ được mở khi nào ông Lusenko ra đi”, – ông nói.

Ngay từ sáng diễn đàn và bục chủ tịch đoàn của quốc hội Ucraina đã bị các đại biểu đảng khu vực phong toả. Các đại biểu cũng chăng đầy băng rôn trong phòng họp kêu gọi ông Lusenko từ chức.

Hôm qua, ngày 12-5, đại biểu đảng khu vực Vladislav Lukianov đã đăng ký dự luật số N4455 “Về việc cách chức bộ trưởng nội vụ Ucraina Yuri Lusenko”.

Lê Tâm
theo Podrobnosti, RBK-Ucraina