Sau khi thủ lĩnh đảng “Regiony” tuyên bố từ bỏ ý định thành lập Liên minh lớn với khối chính trị của Bà thủ tướng Tymoshenko “BYUT” tại quốc hội, ngày 7 tháng 6 Bà đã có lời kêu gọi trên truyền hình quốc gia. Bà nói: ”Cuộc thương lượng đang diễn ra nhưng Yanukovich đã đặt dấu chấm hết. Tôi tin tưởng là sự thống nhất tất cả các lực lượng chính trị của Ucraina sẽ xảy ra”. Theo lời bà Thủ tướng thì khối “BYUT” và “Regiony”, khối Litvin và một bộ phận lớn của khối “NU-NS” “đồng ý thống nhất vì các bạn, chứ không phải như tuyên truyền đen là vì chia chác”

Bà Tymoshenko lưu ý rằng, chính bà đã kêu gọi quên ngay những tranh chấp chính trị. Và tự tôi “từ thời điểm đó đã làm việc vì một sự thống nhất”.

Bà nói tiếp: “Cuộc thương lượng quả rất nặng nề, nhưng vẫn tiến triển. Rất tiếc hôm nay V.Yanukovích đã chấm dứt một cách đơn phương bằng một tuyên bố to tát ra khỏi quá trình thương lượng”.

Ngoài ra, Yulia Tymoshenko còn dẫn chứng những cơ sơ cần thiết cho một cuộc cải cách pháp hiến: “Để chống lại khủng hoảng kinh tế đầu tiên cần phải thoát khỏi khủng hoảng chính trị”. “Những thay đổi hiến pháp năm 2004 đã làm cho nhà nước yếu đi và không điều khiển được. Những thay đổi hiến pháp cần phải thông qua ngay lập tức, bởi vì Hiến pháp hiện hành đang hủy hoại quốc gia”.

Chính vì điều đó mà “chúng tôi cùng nhau thương lượng về sự thống nhất và vất vả soạn thảo những thay đổi cần thiết vào Hiến pháp để qua trưng cầu dân ý mà quốc hội có thể thông qua”. Theo bà trong những thay đổi này không có điều kéo dài hạn của quốc hội và bầu tổng thống tại quốc hội, và cũng không có cả hạn chế tự do ngôn luận. Bà nói thêm rằng, những thương lượng lần trước đã bị đình chỉ chỉ vì đưa vào Hiến pháp quy phạm bầu cử tổng thống tại quốc hội. Còn Yanukovich hôm thứ 6 lại “đề xuất quy phạm xác định độ tuổi hợp pháp của các ứng viên tổng thống những 50 tuổi”. Theo lời bà thì bà đã tuyệt đối từ chối.

Bà nói: “thực tế sự thống nhất đã đạt được. Lực lượng chính trị của chúng tôi đã đi đến những nhân nhượng lớn chưa từng thấy. Rất tiếc, tính hiếu thắng và quyền lợi cá nhân lại thắng… Hôm nay tốt nhất là im lặng về những sự kháng cự đối với công việc của tôi. Hôm nay tôi đối mặt với cuộc khủng hoảng này, còn những lực lượng còn lại thì cố ý cản trở những cố gắng của tôi, nhưng tôi nhất quyết không lùi bước”.

Thủ tướng đồng thời cảm ơn những đồng nghiệp trong liên minh dân chủ, trong khối chính trị đã sẵn sàng ủng hộ liên minh lớn, những người hiểu được điều đó là sự cần thiết, cám ơn “về việc họ đã tự đè lên cổ mình để mang sự hy sinh vì quan điểm và thái độ nhìn nhận của mình”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề