Ngày 1/12, phát ngôn viên chính thức của NATO James Appthurai đã nhấn mạnh đến khả năng nối lại hoạt động cấp Đại sứ của Hội đồng Nga-NATO vốn đã bị đóng băng sau cuộc xung đột kéo dài 5 ngày tại Grudia hồi tháng 8 vừa qua.