Vàng tiếp tục đà tăng giá bởi Nguyễn Quang

Giá vàng tiếp tục tăng do lo ngại nền kinh tế thế giới toàn cầu vẫn tiếp tục chìm trong khủng hoảng.