Vàng, ngân hàng, chứng khoán được coi là các lĩnh vực cạnh tranh khi thu hút nguồn vốn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, 3 “đối thủ” này kết hợp với nhau lập nên sàn vàng.