Văn phòng Thủ tướng đưa ra đề nghị xem xét lại các chỉ số kinh tế vĩ mô trong năm 2008 tại phiên họp Chính phủ hôm 11/6. – Đó là thông báo của Bộ trưởng bộ kinh tế Bogdan Danilishin.
Ông Danilishen cho rằng, sự cần thiết phải xem xét lại các dự báo về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và vấn đề lạm phát vì trong 6 tháng đầu năm nay, giá năng lượng tăng cao,

chỉ số giá tiêu dùng tăng phi mã, tỷ lệ lạm phát cao, đồng grivna tăng giá v.v.. đã buộc Chính phủ phải xem xét lại các chỉ số dự báo kinh tế vĩ mô trong năm 2008.

Trước đó, tổng thống Viktor Yushenko đề nghị Văn phòng thủ tướng xem xét, làm rõ các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản trong năm 2008 vào phiên họp hôm 11/6. Tổng thống cũng yêu cầu chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng chi việc thay đổi ngân sách năm 2008 sao cho đảm bảo mức tối thiểu nhu cầu chi tiêu cần thiết.
Trong vấn đề này, việc giải quyết đầu tiên được xem xét đến là sự thay đổi trong ngân sách quốc gia, Ông Yushenko yêu cầu chính phủ sử dụng các nguồn bù đắp các thiếu hụt trong ngân sách, đảm bảo cân bằng các giao dịch tài chính của công ty cổ phần nhà nước Naftogas Ukraina, bổ xung thêm tài chính cho bộ Quốc phòng và Bộ nội vụ, thực thị việc xây các nhà trung cư cho người dân, nân cao sản xuất các thứ thiết yếu cho đất nước trên toàn lãnh thổ Ukraina.

Cũng cần nhớ rằng, vào tháng 2 Tổng thống cũng đã nhắc Văn phòng thủ tướng xem xét lại các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản trong năm 2008.
Trước đó, Văn phòng thủ tướng có kế hoạch xem xét lại các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản trong năm 2008 từ hôm 10/04/2008 và sau đó rời lại đến ngày 16/04/2008, tuy nhiên sau đó thì không được xem xét.

Hiện tại, các chỉ số kinh tế được xem xét lại với tỷ lệ lạm phát ở mức 9,6%, tốc độ GDP – 6,8%, tốc độ sản xuất nông nghiệp tăng 7,8%.
T.H lược dịch


theo TTQH