Trong giai đoạn khủng hoảng Văn phòng thủ tướng đã hạn chế cho phép người nước ngoài lao động tại các chợ lao động của Ucraina. Việc này được đăng tải trên tờ Commersant Ukraine.

Từ đầu tháng 5 đối với các chủ lao động, trình tự cấp giấy phép sử dụng lao động nước ngoài và những người không có quốc tịch sẽ được làm chặt hơn. Số lượng giấy tờ đăng ký cần thiết và tiền phạt cho những trường hợp thuê lao động không có giấy phép sẽ tăng lên.

Theo như bài báo viết, các chuyên gia nhận định rằng chính phủ muốn bảo vệ người Ucraina, tuy nhiên quyết định trên có thể dẫn tới gia tăng việc di cư lao động bất hợp pháp.

Ngày hôm qua Văn phòng chính phủ công bố quyết định số 322 ký ngày 8 tháng 4, trong đó thay đổi quy trình cấp, gia hạn và hủy bỏ giấy phép cho việc sử dụng lao động là người nước ngoài và những người không có quốc tịch. Đối với những chủ lao động muốn sử dụng lao động nước ngoài, thì từ tháng 5 họ sẽ phải làm số lượng giấy tờ cho phép lao động của người nước ngoài nhiều hơn so với trước.
Bên cạnh những giải thích hợp lý về việc sử dụng các lao động nước ngoài và bản sao bằng học vấn hoặc bằng chuyên ngành, các doanh nghiệp cần phải có giấy chứng nhận về tiền án của công dân nước ngoài hoặc thông tin về việc anh ta không nằm trong diện bị điều tra, giấy chứng nhận đã nộp bảo hiểm xã hội.

Nếu như những giấy tờ trên không được đưa ra thì chủ lao động sẽ không nhận được giấy phép thuê lao động. Bộ lao động có thể từ chối cấp hoặc gia hạn giấy phép nếu như ở chợ lao động nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của các chủ lao động giảm. Thời hạn cấp giấy phép cũng được thay đổi với các đối tượng lao động: người quản lý, chuyên viên, người lãnh đạo. Trước đây họ được làm việc ở Ucraina đến khi hết hạn hợp đồng, còn bây giờ thì không được quá 3 năm (đối với các đối tượng còn lại thì 1 năm).

Theo bài báo, Văn phòng thủ tướng cũng tăng tiền phạt đối với những chủ lao động sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép. Tiền phạt có thể từ 850 grivna(bằng 50 lần thuế thu nhập của công dân) đến 12,5 nghìn grivna (bằng 20 lần tiền lương) cho một lao động bất hợp pháp. Ngoài ra các doanh nghiệp phải chịu các chi phí cho việc trục xuất các lao động nước ngoài bất hợp pháp.

Như đã thông báo, tính đến ngày 20 tháng 3 ở Ucraina có 892,1 nghìn người thất nghiệp, trong đó có 637,4 nghìn người nhận được trợ cấp thất nghiệp.

NNC
theo Kor