Bốn địa điểm giải trí vi phạm các quy tắc kiểm dịch được yêu cầu phải đóng cửa trước khi dỡ bỏ các hạn chế cuối cùng chống dịch bệnh của Tòa thị chính thành phố Odessa.

Tại cuộc họp ngày hôm qua, ủy ban thành phố về an toàn môi trường công nghệ và các tình huống khẩn cấp do thị trưởng Gennady Trukhanov đứng đầu đã chỉ thị cho bộ thương mại thành phố chuẩn bị và gửi thư thích tương ứng tới các văn phòng khu vực của Cục tiêu dùng nhà nước và Cảnh sát quốc gia.

Đang nói về các nhà hàng và câu lạc bộ đêm Park Residence, Solo, Central Bar và The Fitz, mở cửa sau ngày 11 tháng 5 và thu hút rất đông người dân không có thiết bị bảo vệ cá nhân và vi phạm khoảng cách xã hội.

Kiều Trinh theo https://dumskaya.net/news/meriya

»Cùng chủ đề