Theo dự luật cải cách DBR đã được thông qua ông Roman Truba đã bị tổng thống cách chức và đã cử bà Irina Venediktova làm quyền giám đốc cơ quan này.

Cựu giám đốc DBR Roman Truba từng được quốc hội cử làm giám đốc DBR thông qua tuyển chọn công vụ. Tuy nhiên trong thời gian hai năm ông làm giám đốc chưa có gì kết quả nổi bất, trong khi đó đã có nhiều chuyện đình đám liên quan tham nhũng và những cuộc gọi điện có nội dung đáng ngờ bị phanh phui.

Giám đốc mới của cơ quan điều tra nhà nước,  sau dự luật đổi mới cơ quan này do tổng thống cử và hiện bà Irina Venediktova được cử làm giám đốc. Ngày sau khi bà bắt đầu nhận nhiệm vụ, đã tuyên bố rằng trong cơ quan DBR có nhiều sai phạm và điều kiện làm việc cũng như cơ cấu không được tổ chức tốt.

“Ngay sau cuộc gặp gỡ của tôi, trong khi làm quen với công việc của cục DBR, các vi phạm đáng kể đã được tìm thấy cả trong việc tổ chức các hoạt động của các đơn vị, trong việc tương tác với các cơ quan thực thi pháp luật, và trong hỗ trợ về nhân sự và kỹ thuật.

Đặc biệt, điều này liên quan đến điều kiện làm việc của các điều tra viên – không có phòng để thẩm vấn, phòng để lưu trữ bằng chứng vật chất, phòng các thiết bị kỹ thuật đặc biệt,  không có chuyên gia để sử dụng chúng”,  – người đứng đầu Văn phòng DBR cho biết.

Bà Vêndiktova lưu ý về thực tế là các đơn vị hoạt động điều tra cũng không hoạt động, vì chỉ có bốn thủ trưởng của họ đã làm việc trong bốn phòng ban trong hơn một năm.

Ngày 27 tháng 12, Tổng thống Volodimir Zelenskiy đã bãi nhiệm ông Roman Truba khỏi chức vụ Giám đốc Cuc điều tra nhà nước (DBR) sau khi quốc hội thông qua dự luật cải cách cơ quan thực thi pháp luật DBR.

Ngày 2 tháng 1 năm 2020 bà Venediktova đã từ chối quyền hạn ĐBND và chính thức giữ quyền lãnh đạo cơ quan điều tra nhà nước DBR.

PS/tư liệu: Irina Venediktova là ai?

  • sinh ngày 21 tháng 9 năm 1978, tốt nghiệp Đại học nội vụ Kharkiv và học trọng tài thương mại quốc tế tại Viện Trọng tài, Tiến sĩ Luật.
  • Trước khi được bầu vào Quốc hội, bà là trưởng bộ môn luật dân sự của Đại học Quốc gia Kharkiv (từ năm 2005), thành viên Hội đồng tư vấn khoa học của Tòa án tối cao, trọng tài viên của Tòa án Trọng tài thương mại quốc tế tại Văn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ukraina và thẩm phán của Tòa án Trọng tài về các vụ án y tế.
  • chồng Denis Kolesnik, là thành viên của Cảnh sát mạng (CyberPoilice). cha Valentin Venediktov, phó hiệu trưởng đầu tiên của Đại học nội vụ Kharkiv, tướng cảnh sát.
  • Ứng viên tổng thống Volodimir  Zelenskiy đã giới thiệu  Venediktova  là một trong số 20 người trong Đội của ông là một chuyên gia trong lĩnh vực cải cách tư pháp.
  • Bà Venediktova đứng đầu Ủy ban quốc hội về Chính sách pháp lý.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề