Các nhà điều tra Cục điều tra nhà nước tại Kyiv đã bắt giữ phó chủ tịch quận Pecherskiy, tp Kyiv vì tống tiền và đã nhận hối lộ số lượng lớn.

Cơ quan báo chí DBR thông báo. >>прессслужбе ГБР.

Trong thông báo cho biết: “Trong thời gian điều tra đã xác định được rằng, mootix tháng quan chức này nhận 200 000 Hrivnia và hứa cấp cho doanh nhân này các giấy phép thuê nhà thuộc sở hữu của công đồng quận.

Quan chức này đã bị bắt giữ khi nhận lợi ích bất hợp pháp. Hiện tại cơ quan điều tra nhà nước đang thực hiện các hành động điều tra tố tụng trước xét xử đối với phó chủ tịch quận Pecherskiy tp Kyiv này, tiến hành lục soát nơi ở và nơi làm việc của ông và sau đó sẽ tuyên nghi án.

  • Trong khi đó vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 cơ quan cảnh sát cũng bắt giữ người lãnh đạo xí nghiệp dịch vụ cộng đồng tp Striy tại tỉnh Lviv do nhận hối lộ lớn.

Người lãnh đạo này đã tổ chức sơ đồ phạm tội biến thủ tài sản công, cụ thể là tiền ngân sách thông qua chủ thể kinh doanh nhằm mục đích nhận lợi ích bất hợp pháp. Người lãnh đạo doanh nghiệp phải nộp cho quan chức này 680 ngàn Hrivnia tiền lại quả để được thực hiện dự án của xí nghiệp dịch vụ cộng đồng với giá rẻ.

Lưu ý rằng Cục điều tra nhà nước (điều tra quốc gia) là cơ quan điều tra độc lập, chuyên điều tra đối với các quan chức cấp cao, ĐBND, Hội Đồng và các chức vụ then chốt cấp tỉnh, cán bộ cơ quan tòa án, cảnh sát, SBU và quốc phòng, có tên gọi tắt là (DBR, tựa FBR của Hoa Kỳ) mới khởi động hoạt động vào đầu năm nay.

Nguồn: Censor.net  

»Cùng chủ đề