Cơ quan điều tra xác định rằng những người lãnh đạo ngân hàng quốc gia NBU câu kết với một số ngân hàng trong vấn đề tái cơ cấu và tái cấp vốn.

Văn phòng chống tham nhũng quốc gia nghi ngờ những người lãnh đạo của Ngân hàng quốc gia Ukraina những năm 2014-2015 đã chi tiền bất hợp pháp cho việc tái cấp vốn 7 ngân hàng, dẫn đến thất thoát 12 tỷ đồng Hrivnia.
Trong quyết định của toà án quận Solomenskiy, tp Kyiv nói rằng, “Văn phòng phòng chống tham nhũng quốc gia (NABU) yêu cầu cho phép thu giữ những tài liệu cần thiết về tái cấu trúc của Ngân hàng quốc gia, trong khuôn khổ vụ án”.
Trong quá trình điều tra trước xét xử, đã xác định được rằng, những người có quyền hạn của NBU đã câu kết với lãnh đạo một số NHTM về vấn đề tái cấu trúc gồm các ngân hàng “PivdenCom Bank”, Bank “Kievska Rus”,  “GorodComBank”,  “Avtokras Bank”,  “Terra Bank”, “Delta Bank” và ” Bank Tavrika”.
Tất cả các ngân hàng nói trên đã nhận trái quy định từ NBU tiền tái cấp vốn trong những năm 2014-2015, dẫn tới thất thoát 12 tỷ Hrivnia.
Theo dữ liệu của Quỹ bảo hiểm tiền gửi tín dụng, tất cả những ngân hàng thương mại mà cơ quan Văn phòng chống tham nhũng liệt kê vào danh sách câu kết với NBU đang trong tình trạng bị tuyên phá sản.
Lưu ý rằng, toà án cho phép Cơ quan điều tra được tiếp cận với những tài liệu tái cơ cấu các nhà băng, nhưng không phép tịch thu các tài liệu đó.
Ngày 24 tháng 2 năm 2014 ông Sorkin là thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraina. Ông này bị tuyên lệnh truy nã năm ngoái. Sau đó ông Kubiv thay thế và trở thành thống đốc Ngân hàng trung ương. Sau khi Porosenko thắng cử bà Valeria Goltareva trở thành người lãnh đạo Ngân hàng quốc gia Ukraina.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề