Các thám tử của Văn phòng chống tham nhũng quốc gia (VPCTN) đã mở những vụ án hình sự đầu tiên về ắn cắp tiền nhà nước. Giám đốc Văn phòng chống tham nhũng Archom Sytnik thông báo trước báo giới trong một cuộc họp báo ở Kyiv, PV báo “Liga.net” đưa tin. Theo lời ông Sytnik, cản trở duy nhất cho cơ quan chống tham nhũng bắt đầu các cuộc điều tra là không có công tố chống tham nhũng trong thời gian qua.

“Bây giờ đã có hai công tố chống tham nhũng. Khả năng ngày hôm nay sẽ có thêm người thứ ba. Và ngày 4 tháng 12 các thám tử của Văn phòng chống tham nhũng quốc gia sẽ đăng ký vào Danh bạ thống nhất toàn quốc các cuộc điều tra trước xét xử những vụ hình sự đầu tiên (Đăng bộ án hình sự). Hiện tại đăng ký ba vụ hình sự và chúng liên quan tới ăn cắp tiền của các xí nghiệp nhà nước với tổng số tiền khoảng 1 tỷ Hrivnia”, – ông Sytnik cho biết.
Giám đốc VPCTN quốc gia khẳng định rằng, hai tháng kể từ ngày 1 tháng 10 khi đã cấp chứng chỉ cho những thám tử đầu tiên đã không trôi đi một cách vô ích.

“Số lượng các vụ điều tra tố tụng mà chúng tôi có thể bắt đầu nhiều hơn, nhưng do số công tố ít ỏi mà chúng tôi thực hiện số lượng ít vụ để các công tố có điều kiện kiểm sát. Hơn thế, hiện lộ trình chuyển các vụ án sang Văn phòng chống tham nhũng chỉ mới bắt đầu”, – ông Sytnik cho biết.

“Vì thế tôi tuyên bố rằng, công tác của Văn phòng chống tham nhũng xem như đã bắt đầu kể từ ngày 4 tháng 12 (khi có công tố chống tham nhũng). Số lượng các vụ án sẽ gia tăng, mọi tài liệu và sự nghiên cứu đã có”, – ông Sytnik lưu ý.

Nguồn: “liga.net”

»Cùng chủ đề