Thủ tướng Ucraina – bà Yulia Tymoshenko thông báo rằng chính phủ đang lên kế hoạch tái tư bản hóa 5 ngân hàng của nước này.

Điều này là nó, “chị nói Thứ bảy tại một cuộc họp mở của chính phủ.

“Tôi muốn thông báo rằng chúng tôi dự định sẽ giúp các ngân hàng của chúng ta … cụ thể, Chính phủ dự định tái tư bản hóa 5 ngân hàng”, – Tymoshenko nói.

Theo như đã thông báo, vào cuối tháng 4 năm 2009 có thông tin rằng việc tái tư bản hóa, mà Chính phủ sẽ thực hiện, được tiến hành tại 7 ngân hàng của Ucraina.

Bà Tymoshenko cũng thông báo về tỷ lệ phần trăm của nhà nước sau khi tái tư bản hóa sẽ là: Ngân hàng Rodovid, Ngân hàng Ukrprombank và Ngân hang Kiev – 99%, Ngân hàng Nadra – 91,8%, ImexBank và Ukrgasbank – 75% cổ phần. Thủ tướng cũng nói rõ rằng, việc thảo luận về lượng vốn để tái tư bản hóa và tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ đối với các Ngân hàng được tiến hành trong mối quan hệ với Ngân hang Tài chính và tín dụng.

Ngân hàng ImexBank trong tháng 5 đã thông báo rằng các cổ đông của ngân hàng trong quá trình tái tư bản hóa bằng ngân sách nhà nước sẵn sàng chuyển giao cho Nhà nước khoảng 39% số cổ phần.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính – ông Igor Umansky trong cuộc phỏng vấn tuần này xác nhận thông tin rằng ImexBank đã chấm dứt đàm phán về chủ đề này với Chính phủ. Như vậy, trong chương trình tái tư bản hóa còn lại 6 ngân hàng.

Nhớ rằng, trước đó, Chủ tịch ngân hàng Quốc gia NBU – ông Volodymyr Stelmakh thông báo rằng 2 ngân hàng: Ngân hàng Ukrprombank và ngân hàng Kiev nằm trong diện tái tư bản hóa bởi vì các ngân hàng này đã thua lỗ hết vốn.

NNC
theo Kor