Ban thư ký tổng thống đưa ra thông báo chỉ trích Văn phòng chính phủ không có những chiến lược để thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực của nền kinh tế Ucraina.

Báo cáo về khắc phục cuộc khủng hoảng bằng nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong quý II năm 2009, Chính phủ đã sử dụng mánh khóe với những chỉ số kinh tế. Ban thư ký lưu ý, tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài đã suy giảm đáng kể.

Trong quý II của năm 2009, thu hút vốn đầu tư đạt 1,539 tỷ USD (giảm 56,7% so với  trong quý II năm 2008), quý I năm 2009 – 820 triệu USD (giảm 75,6%).

Ban thư ký nhấn mạnh rằng, khối lượng vốn đầu tư nước ngoài từ tháng 4-6 được tính là tăng nếu chỉ so sánh nó với quý I năm 2009.

Ngoài ra, các cộng sự của Yushchenko còn cảnh báo về nguồn gốc của vốn đầu tư. Họ cho rằng, 1/3 số vốn đầu tư vào Ucraina trong tháng 4-6 là từ các vùng kinh tế xa bờ, đặc biệt là từ đảo Aruba (17,8% hay 274 triệu USD) và Cyprus (14,8% – 228 triệu USD).

“Phần lớn những khoản tiền này rất có thể thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp trong nước. Chính phủ vẫn lập báo cáo tổng kết để che đi con số thực tế”, – bản thông báo viết.

Đồng thời, theo dữ liệu của Ban Thư ký, các doanh nghiệp Hoa kỳ đã rút bớt vốn đầu tư khỏi Ucraina ước tính khoảng 29 triệu USD, Nga – 9 triệu, Thụy Điển  – 1 triệu.

Trong hoàn cảnh như vậy, theo Ban thư ký, lý do ảnh hưởng xấu đến việc thu hút vốn đầu tư là Ucraina hầu như không có biện pháp hữu hiệu để cứu vớt nền kinh tế khỏi cơn khủng hoảng.

Trước đó, Thủ tướng Yulia Tymoshenko lại thông báo rằng, bà hài lòng với nhịp độ thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Ucraina, việc tăng trưởng khối lượng vốn trong quý II năm 2009 cho thấy nền kinh tế đang dần dần thoát khỏi khủng hoảng.

Khối lượng đầu tư trực tiếp vào Ucraina từ tháng 1-6 năm 2009 tăng 6,6%, tức là khoảng 2,358 tỷ USD và từ ngày 1/7 là 37,956 triệu USD.

NguyenNghia
theo PROM

»Cùng chủ đề