Vấn đề Ukraina sẽ là một trong những điểm của chương trình thương lượng của các nước G7 trong năm 2018, thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman tuyên bố sau cuộc gặp gỡ với người đứng đầu ngành ngoại giao Canada.

 “Trong năm tới Ottawa sẽ làm chủ tịch trong G7 và vấn đề Ukraina sẽ được đưa ra thảo luận tại Summit G7 ở Canada như một điểm của chương trình thương lượng. Điều này rất quan trọng”, – ông Groisman viết trên Fb hôm thứ 6.

Ông Groisman cám ơn người đứng đầu bộ ngoại giao Canada về những lời khuyên và định hướng về một loạt các vấn đề hợp tác đôi bên cũng như hợp tác quốc tế.

“Một sự quan tâm của các nền kinh tế lớn trên thế giới đối với nước ta là hoàn toàn có cơ sở, còn nhiệm vụ của chúng ta phải làm cho nó trở nên có kết quả”, – ông Groisman viết.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề