Vẫn còn rất nhiều người tử tế bởi Nguyễn Quang

Vẫn còn có rất nhiều người tử tế,
Ngay cả khi thua thiệt vẫn từ tâm,
Vẫn tươi tỉnh khi nhìn vào xa lạ,
Yêu lặng thầm dù không phải là câm…

Vẫn còn có rất nhiều người tử tế,
Không a dua theo lũ bợm hợp đồng,
Không bẻ bút viết vào hùa tiền bạc,
Không đớn hèn phun máu thành phong…

Vẫn còn có rất nhiều người tử tế,
Khi vui vầy thường lánh ra xa,
Nhưng những lúc lòng ta đau đớn,
Luôn sẵn dành câu tử tế cho ta…

Đừng thất vọng, đừng bao giờ nhụt chí,
Hãy tin đi, bè bạn điệp trùng đông.
Ngay cả khi chúng mình còn thấp cổ,
Vẫn vang rền tiếng hát của yêu thương…

Ban biên tập
theo Hồng Thanh Quang