Số lượng nợ xấu cần được VAMC (Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng) xử lý ước khoảng 150.000-200.000 tỷ đồng. Vậy VAMC sẽ làm gì với số nợ này trong hai năm tới? Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC Nguyễn Quốc Hùng, số nợ xấu này sẽ tiếp tục được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt và bước đầu thực hiện mua theo giá thị trường.

VAMC dự kiến năm 2014 sẽ mua 70.000 tỷ và năm 2015 mua từ 70.000-100.000 tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt.
Song song với việc mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt, cơ quan này sẽ tiến hành mua nợ theo giá thị trường. Bước đầu dự kiến năm 2014 mua từ 100-200 tỷ, năm 2015 mua 1.500 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, trong năm 2015, VAMC sẽ đẩy mạnh cơ cấu nợ, hỗ trợ khách hàng, xem xét miễn giảm lãi, điều chỉnh lãi suất cho vay về mức hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Dự kiến, VAMC thực hiện cơ cấu nợ với 30% khách hàng có nợ xấu tại VAMC.
Cơ quan này cũng sẽ tập trung thu hồi nợ, thu giữ, phát mại tài sản, bán nợ, bán tài sản trong năm 2015, phấn đấu thu hồi được 10-20% giá trị khoản nợ xấu đã mua.
Tại thời điểm năm 2016, VAMC đặt mục tiêu hàng đầu là tập trung toàn lực vào việc bán nợ, bán tài sản và hướng tới mua nợ theo giá thị trường. Với những khoản nợ xấu mới phát sinh, VAMC sẽ hạn chế việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt.
Để đạt được mục tiêu này, ông Hùng cho biết, VAMC sẽ xây dựng chiến lược mua bán nợ xấu trên cơ sở phân loại các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt để mua đứt theo giá trị thực tế.
“Đến năm 2016, số nợ xấu VAMC mua dự kiến đạt khoảng 150.000-200.000 tỷ đồng, số nợ xấu xử lý thu hồi đến 2016 cũng đạt khoảng 20.000-40.000 tỷ đồng. Như vậy, đến năm 2016, VAMC sẽ quản lý tối thiểu từ 100.000-150.000 tỷ đồng, trong số đó, tổ chức tín dụng đã trích dự phòng tối đa khoảng 50% giá trị nợ xấu đã mua, do vậy, việc đàm phán mua nợ xấu theo giá thị trường sẽ thuận lợi hơn và có thể xử lý phát mại nhanh hơn”- ông Hùng nói.

Lê Minh
theo Báo Hải Quan