Ban nhạc “Ocean elsy” đã có
một buổi biểu diễn trên sân khấu 360 độ với 100 000 người tới xem.

Ca sĩ, cũng là người sáng lập đảng “Golos” viết thông báo trên Fb. Buổi
biểu diễn ủng hộ đảng Golos với khẩu hiệu slogan: “Ocean không ngủ quên” (Ocean không im lặng) diễn ra ngày 26
tháng 5 năm 2019 ở Kyiv.

Đêm diễn được tiến hành tại khu vực triển lãm (ВДНХ) với sân khấu vòng tròn quay 360 độ.

Người xem có thể nhìn thấy nghệ sĩ biểu diễn từ mọi phía nhờ sân khẩu tròn 360 độ.

Lưu ý rằng, ca sĩ Vakarchuk đã thành lập đảng “Golos” hướng tới tham
gia bầu cử vào quốc hội, dự định vào ngày 21 tháng 7 tới.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề